فلمبرداری و ویرایش فلم

 

“تصویر” با داشتن کمره های پروفیشنل با کیفیت عالی (HD)، وسایل مجهز فلمبرداری مثل Crane  و دیگر پایه های ویژه برای کمره  امکانات تهیۀ فلم های برنامه های رسمی و خانواده گی شما را به دو کیفیت Standard DV و Blu-Ray فراهم دارد.

 

 تبدیلی پسمنظر به شکل فلم یکی از ویژه گی های کار “تصویر” است که با فلمبرداری در صفحات سبز و یا آبی (Chroma Key) میتوانیم به خصوص پسمنظر عروس و داماد را در راپورتاژ های عروسی با استفاده از مناظر زیبای طبیعی مثلا پارک گل در کوکنهوف هالند و یا مناظر نیویارک (در کشتی) و شب نیویارک ویرایش دهیم.

 

قابل یادآوریست که محرمیت برنامه های رسمی و شخصی شما در بنگاه تصویر محفوظ بوده و شما میتوانید با اطمینان و اعتماد کامل و قیمت مناسب طالب همکاری شوید.

 

 

 

 


آهنگ: شاخه گل
آواز: زریر

کمره و ادیت: تصویر

Released in November 2012

سرود باستان
آواز: زریر
Released in November 2012

 


 

 معلومات در مورد خدمات فلمبرداری و عکاسی در محافل