parnyanفیسبوک

 

ضروریات محافل با هزینهٔ اندک

 

برای ایجاد سهولت به هموطنان باشندهٔ هالند و شهر های اطراف آن در نظر است زمینه تهیهٔ لباسهای شب در وضعیت نو (مردانه، زنانه و طفلانه) و هم لباس عروس، هرگونه لباس ملی و مجلسی، کفش و سایر نیازهای محافل را از طریق این برگه فراهم سازیم. شما میتوانید اجناس مورد نظر خویش را از طریق همین صفحه، ویبسات و هم نماینده گی ما در هالند به معرض فروش بگذارید و یا جنس دلخواه تان را با قیمت مناسب بدست آرید.

شرایط پذیرش اجناس برای فروش:

  • کم استعمال شده و یا نو

  • بدون آسیب، رنگ رفتگی و یا پاره شده گی

  • در صورت امکان با پوش و یا قطی حفاظتی و هم بل خرید

  • مدت نگهداری تا فروش نزد مان الی چهار ماه

  • در صورت عدم فروش قیمت تعیین شده با گذشت زمان کم میشود

  • نام، شمارههای تماس و بانکی آرندهء جنس

  • شما میتوانید اجناس را از طریق پُست و یا شخصن به نشانی ما با دریافت برگه تحویلی برسانید.

Mobile/viber/Whats app: +31 641375638
9:00 – 23:00

لباس عروس 

لباس زنانه

لباس مردانه

 لباس طفلانه

 نیازمندی های محافل عروسی

Contact: info@parnyan.nl
Mobile/viber/Whats app: +31 641375638
9:00 – 23:00

 

 معلومات در مورد خدمات فلمبرداری و عکاسی در محافل

 

 

parnyanفیسبوک