به بنگاه چاپ و فلمبرداری تصویر خوش آمدید!

 

بنگاه “تصویر” با داشتن وسایل مجهز و فلمبرداری پروفشنل از سال ۲۰۰۸ میلادی رسمن در کشورهالند فعالیت دارد. 

خدمات:

فلمبرداری، ادیت و مونتاژ برنامه های خانواده گی و رسمی شما

عکاسی

تهیهٔ کارت دعوت

برگ آرایی و چاپ کتاب،‌ مجله، جریده،‌ پستر، فلایر، سالنما و غیره…

تهیهٔ ضرورت های محافل عروسی افغانها

 لایحهٔ کار

 home